2010-08-03 KURSUS PERKASA DIRI MODULE II - GROUP I 2010